Her er retningslinjerne for genåbningen af restauranter og caféer

Af Karen Lindegaard / /

I eSmiley har vi lige som vores kunder ventet med spænding på genåbningen og retningslinjer for restauranter og caféer. De er nu endelig kommet, og vi bringer her de vigtigste punkter

 1. Der skal være 2 kvadratmeter pr. person i restauranter, caféer og lignende, medmindre dine kunderne primært står op (i givet fald er kravet 4 kvadratmeter pr. person).

 2. Der skal være 1 meters afstand mellem forskellige selskaber. Fx kan personer, der spiser sammen, sidde ved samme bord med almindelig afstand, mens det er vigtigt, at der er mindst 1 meters afstand til næste selskab. Som alternativ til mindst 1 meters afstand kan der opsættes en fysisk barriere, fx i form af en skærm af plastic eller glas.

 3. Alle serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak som indtsges på stedet skal lukke kl. 24.

4. Restauranter og caféer må gerne have flere selskaber samtidig, hvis der holdes afstanden mellem selskaberne. Man må ikke servere for et selskab, der er større end den fastsatte grænse for forsamlinger.

5. Gæster må ikke placeres således de i mere end 15 minutter har ansigt-til-ansigt kontakt med medarbejdere, fx siddende ved en bardisk i en restaurant.

6. Indret udendørsservering, så det er muligt at holde mindst 1 meters afstand mellem forskellige selskaber. Regeringen vil opfordre kommunerne til at undersøge muligheden for at stille yderligere arealer til rådighed for udeservering.

7. Ved buffetservering skal der være særligt fokus på hygiejne og kontaktflader, og overvejes om der med fordel kan bruges personlige redskaber, engangsredskaber eller portionsskåle ved selvservering. Buffet bør indrettes, så det er muligt at holde afstand.

8. Der skal være nem adgang til håndhygiejne. Der skal være vand og sæbe eller håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt for gæster og medarbejdere.

9. Toiletter (både gæste- og medarbejdertoiletter) rengøres grundigt (hyppighed efter en konkret vurdering), alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres. Der bør ikke være fælles håndklæder på toiletter o.l.

10. Udarbejd en plan for rengøring og desinfektion (hyppighed efter en konkret vurdering) og sørg for at sikre en grundig rengøring af fælles kontaktpunkter ( særligt fokus på håndtag, gelændre, lyskontakter,

11. Elevatorknapper, bordoverflader, vandhaner, minibarer, kasseapparater, dankortterminaler, computere, tablets, fjernbetjeninger m.v. som hyppigt berøres af mange.)

Læs alle retningslinjer her