Norovirus er bogstaveligt talt en l...virus - sådan undgår du udbrud

Af Supportafdelingen, eSmiley / /

Netop nu er det højsæson for norovirus. Og den er rent ud sagt, ja undskyld vores franske, lidt af en lorte(!)virus.

Virussen, der også kaldes Roskildesyge eller omgangssyge giver i bedste (!) tilfælde kvalme og ubehag i kroppen. I værre tilfælde akut diarré, mavesmerter,  opkastninger og kvalme, der kan få selv de bedste til at være i tvivl, om der er nok toiletter i husstanden.

Sygdomsforløbet varer typisk 1-2 døgn, eller for børn lidt over en uges tid. De typiske symptomer på roskildesyge opstår efter 1-2 døgn.  Sygdommen er ikke farlig, hvis man er sund og rask. Dog kan væsketab og saltubalance i sjældne tilfælde medføre alvorligere og livstruende sygdomme - og enddog dødsfald. Det gælder især for mindre børn og ældre samt personer med svækket immunforsvar.

Roskildesyge er ultra smitsom

Roskildesyge er overordentligt smitsom og giver ofte anledning til udbrud. Smitte sker især i sammenhænge, hvor mange mennesker er samlet indendørs og ses fx ofte i institutioner, på hoteller, arbejdspladser, hospitaler. Smitten skyldes også ofte fødevarer, der er blevet forurenet med virus og viser sig så som udbrud blandt restaurantgæster og kantinebrugere.

 

Sådan modarbejder du udbrud med Roskildesyge 

Som køkkensansat er det extra vigtigt at være obs på at undgå udbrud med roskildesyge, da det ikke kræver mere end én enkelt syg medarbejder eller en enkel forurentet fødevare at gøre hundredvis af gæster syge.

Defor lyder de enkle råd: 

 

Bliv hjemme

Bliv hjemme hvis du mistænker, har eller lige har haft roskildesyge. Medarbejdere som arbejder med udsatte mennesker eller producerer mad til mange mennesker skal være opmærksomme på symptomer. Derudover skal du blive hjemme min. 48 timer efter symptomerne er væk, da du  fortsat kan udskille norovirus.

Overvej om du er nærkontakt til en smittet

Når du har med produktion af fødevarer at gøre, skal du ligeledes overveje om du slæber virussmitte med på arbejde, hvis dine nærmeste (familie, børn, kollegaer..) er ramt af roskildesyge og har overført virus til dit tøj, hår o.lign.

Vær ekstra omhyggelig med den personlige hygiejne

Et højt niveau af personlig hygiejne med f.eks. hyppig og grundig håndvask i min. 30 sek, og rent tøj (vasket ved mindst 60 grader) kan nedbringe risikoen for smitte. Alkoholbaserede desinfektionsmidler såsom håndsprit har ingen virkning på norovirus!

 

 

Vidste du 

Grundig vask af hænder med vand og sæbe virker overfor norovirus.
Det gør håndsprit ikke!

 

 

Hvis skaden er sket - sådan nulstiller du

Hvis en kunde eller gæst er blevet syge af fødevarer fra dit køkken eller virksomhed,  skal du som virksomhed tage særlige forholdsregler. Der skal med andre ord ”nulstilles”


Overvej om fødevarer skal kasseres

1. Hvis en medarbejder får symptomer på norovirus efter at have håndteret spiseklare fødevarer, skal du som virksomhed vurdere om de fødevarer, som medarbejderen har håndteret, skal kasseres.

2. Undgå at smittede medarbejdere håndterer fødevarer indtil min. 48 timer efter endt symptomer. 
Informer andre medarbejdere om risiko for smitte og de nødvendige forholdsregler.
 
3. Rengøring og desinfektion af alle berørte overflader og kontaktmaterialer
 
4. Håndtering og bortskaffelse af smittede fødevarer, rengøringsudstyr og personligt udstyr.
5. Kontakt din lokale fødevareenhed om smitten og evt. tilbagetrækning.

 

Du kan finde en udførlig vejledning i nulstilling fra Fødevarestyrelsen her

 

Vidste du Norovirus findes typisk i en række fødevarer 

I princippet kan man blive smittet med norovirus fra alle fødevarer, der har været i kontakt med spildevand, eller som har været håndteret af smittede personer. Der er dog nogle fødevarer der oftere er skyld i  store udbrud af roskildesyge. 

Roskildesyge er hyppig årsag til fødevarebårne udbrud i Danmark.

Virussen er blandt de hyppigste årsager til fødevarebårne udbrud i Danmark. Ifølge DTU Fødevareinstituttets årlige rapporter om udbrud af fødevarebårne vira (Annual Report on Zoonoses in Denmark) fra 2018 og 2019, var hhv. 33 % og 37 % fødevarebårne virusudbrud relateret til Norovirus og dermed udgjorde norovirus den højeste andel af fødevarebårnudbrud i Danmark.

I 2020 var andelen dog nede på 17 % - som muligvis kan skyldes den ekstra fokus vi alle havde på rengøring af fælles kontaktflader og personlig hygiejne.

 

Photo by Nathan Dumlao on Unsplash