Fødevaresikkerhed

Fødevarekontrol – hvad er det?

Af Nicoline Dyhr

Banke, banke på! 

Når din virksomhed er registreret hos Fødevarestyrelsen, banker en tilsynsførende fra fødevareregionen før eller siden på din dør for at kontrollere, om du overholder fødevarereglerne i din virksomhed. Besøget er uanmeldt, men du må være indstillet på at afsætte den tid og de ressourcer, der er nødvendige til at gennemgå virksomheden sammen med den tilsynsførende.

Den tilsynsførende skal have adgang til hele virksomheden og alle relevante dokumenter og tager også lejlighedsvist prøver af maden til mikrobiologisk analyse. Hele produktionen eller virksomheden kan blive undersøgt.

Nogle ting bliver kontrolleret, hver gang den tilsynsførende er i virksomheden – andre bliver tjekket med mellemrum. Hvis den tilsynsførende fandt problemer på det forrige kontrolbesøg, bliver der fulgt op på, at problemerne er bragt i orden.

Som virksomhed kan du altid klage over fødevarekontrollens afgørelser. F.eks. over påbud, forbud eller fødevarekontrollens krav.

Kontrolrapporten

Efter hvert tilsyn fra Fødevarestyrelsen eller prøveudtagning modtager din virksomhed en kontrolrapport, hvorpå der står bemærkninger fra den tilsynsførende. Kontrolrapporten beskriver, hvad der er kontrolleret og hvad den tilsynsførende har fundet. Eksempelvis ”rengøringen på lageret er kontrolleret, og det var i orden”. Hvis der er fundet overtrædelser, kan der være en sanktion på kontrolrapporten – dvs. en indskærpelse, et påbud, forbud eller et administrativt bødeforelæg eller sågar en politianmeldelse.

På kontrolrapporten sættes en smiley

Hvad betyder symbolerne?

Smiley med glad mund: Ingen anmærkninger

Smiley med lige mund: Indskærpelse, påbud, forbud eller daglige tvangsbøder

Smiley med sur mund; Bødeforlæg, politianmeldelse, karantæne, autorisation eller registrering frataget

Man kan altid se, hvilken smiley virksomheden har fået ved de sidste fire kontroller. Det er dog ikke alle lovgivningsregler, der har indflydelse på smiley’en. De administrative regler – såsom ikke meldt ejerskifte – giver ikke en dårlig smiley, selvom man modtager et administrativt bødeforlæg.

Kontrolrapporten skal ophænges i virksomheden et sted, der er synligt for
kunderne

Kontrolrapporterne skal hænge på døren eller i vinduet, så kunderne kan læse, hvad der står på den, inden de går ind i forretningen. Butikker med flere indgange skal kopiere, så rapporten hænger ved alle indgange.

Dette gælder dog ikke for de forretninger, hvor risikoen er mindst, blandt andet kiosker, vinforretninger, apoteker, materialister og værtshuse, som ikke tilbereder mad. For dem er det frivilligt at hænge kontrolrapporten op. Men der skal altid hænge en kontrolinformationsblanket, så man kan se, at forretningen er fritaget.

Detailvirksomheder som har fire glade smiley’er på kontrolrapporten, og som ikke har fået nogle anmærkninger de seneste 12 måneder, opnår elite-status. Det vil sige, at de får tildelt et ikon, som de må anvende (og blære sig med) overalt i markedsføringen.

Alle kontrolrapporter offentliggøres desuden på Fødevarestyrelsens hjemmeside Findsmiley.dk

Hvad er formålet med Smileyordningen?

Fødevareregionernes opgave er at kontrollere, at virksomhederne har styr på deres egenkontrol, og at virksomheden har styr på hygiejnen. Udover kontrollen kan den tilsynsførende også vejlede om gældende regler, men det er altid virksomhedens ansvar, at de bliver overholdt. Målet med kontrollen og informationen er at beskytte forbrugerne mod mad, der kan skade deres sundhed, samt at sørge for, at de får korrekt besked om de varer, de køber.

Smiley-ordningen har været med til at skabe mere gennemsigtighed, som betyder, at virksomhederne kan sammenligne sig med hinanden og konkurrere endnu mere på fødevaresikkerheden – til gavn for forbrugerne.

Det kræver registrering hos fødevareregionen at åbne en fødevarevirksomhed.

Siden 1. oktober 2001 har Fødevarestyrelsens kontrolrapporter været offentliggjort med angivelsen af et mere eller mindre smilende ansigt. 

Ordningen omfatter både detailvirksomheder (salg til forbruger) og engrosvirksomheder (salg til andre virksomheder). Begge dele offentliggøres på hjemmesiden Findsmiley.dk.

Er du helt klar til kontrolbesøg?