Privatlivspolitik

Privatlivspolitik
hos eSmiley

1. Generelle vilkår

1.1. eSmiley A/S er leverandør af IT-løsninger, produkter og services inden for fødevaresikkerhed. eSmiley A/S er herefter benævnt “eSmiley”, “vi”, “vores” og “os”.

1.2. eSmiley har en klar politik for behandling af de personoplysninger, som vores kunder og andre brugere af vores hjemmeside overlader til os. Vi behandler altid sådanne oplysninger ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og naturligvis i overensstemmelse med lovgivningen på området. Kunder og brugere er herefter benævnt “du”, “dig” og “dine”.

1.3. Vi behandler kun dine personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning i Danmark og i EU samt anden gældende lovgivning og/eller i overensstemmelse med eventuelt samtykke, som du i øvrigt har afgivet til eSmiley.

1.4. Nedenfor kan du læse detaljeret om de oplysninger, vi indsamler, til hvilke formål vi bruger dem, hvordan vi behandler oplysningerne, hvem der har adgang til oplysningerne, dine rettigheder og hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger. Vi indsamler kun oplysninger, du selv afgiver til os, og/eller ved at du benytter vores hjemmeside. I alle sådanne tilfælde accepterer du, at vores persondatapolitik og de heri angivne vilkår og betingelser er gældende for behandlingen af dine personoplysninger.

1.5. Vi opdaterer og ændrer løbende vores persondatapolitik for at tilpasse den gældende lovgivning og den teknologiske udvikling. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside. Datoen for den seneste opdatering af vores persondatapolitik er den 29. april 2021.

1.6. Hvis du vil vide mere om reglerne for lovlig behandling af personoplysninger, kan du få mere udførlig information på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk

1.7. Hvis du har yderligere spørgsmål til de personoplysninger, som eSmiley behandler om dig, skal du kontakte salg@esmiley.dk.

1.8. eSmiley er dataansvarlig i forhold til behandling af dine personoplysninger og kan altid kontaktes på følgende måde:

eSmiley A/S, CVR-nr. 31158907, Kay Fiskers Plads 10, 3. 2300 København S. Tlf. 70 26 55 55. e-mail: salg@esmiley.dk.

2. Hvilke personoplysninger indsamler eSmiley?

2.1. Hvad er personoplysninger?

2.1.1. Personoplysninger er oplysninger, der direkte eller indirekte har tilknytning til en person. Eksempler på personoplysninger er navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

2.2. Hvilke personoplysninger (herefter “Oplysninger”) indsamler/behandler eSmiley?

2.2.1. eSmiley indsamler Oplysninger i forbindelse med markedsføring, køb og levering af vores IT-løsninger med tilhørende moduler, produkter og services. Det sker bl.a., når du opretter en profil i forbindelse med køb af vores IT-løsninger, udstyr, kurser og andre produkter og services, eller når du tilmelder dig vores nyhedsbreve eller beder os om at kontakte dig vedrørende vores leverancer, produkter og services.

2.2.2. Vi indsamler kun Oplysninger, som du selv afgiver til os via vores website eller pr. telefon i forbindelse med ovenstående. Det omfatter f.eks. navn, e-mail, telefon-/mobilnummer, firmanavn, fødselsdato samt oplysninger om bestået/ikke bestået kursus og kursuscertifikater samt andre oplysninger i forbindelse med brug af vores hjemmeside.

2.2.3. Vi behandler endvidere Oplysninger i forbindelse med visning af kundecases og videoer på vores website, når du har givet samtykke hertil. Du kan læse mere om brug af vores cookies nedenfor.

2.2.4. eSmiley mobil app samler oplysninger om din enheds geografiske placering. Disse lokationsdata forbliver på din enhed og bliver hverken delt med eSmiley eller tredjeparter. Lokationsdata er nødvendige for at appen kan kommunikere med eSmileys FoodWaste-vægt, der bruger Bluetooth.

3. Hvilke formål bruger eSmiley dine oplysninger til?

3.1. eSmiley behandler alene dine Oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi bruger de Oplysninger, som du har afgivet til os, til følgende formål:

3.1.1. Til levering og opfyldelse af de IT-løsninger med tilhørende moduler, produkter og services, som din virksomhed har købt.

3.1.2. Vi bruger din e-mail til markedsføring af vores IT-løsninger med tilhørende moduler, produkter og services.

3.1.3. Til fremsendelse af elektroniske nyhedsbreve via din oplyste e-mail.

3.1.4. Til fremsendelse af kursusbeviser/kursuscertifikater.

3.2. Retsgrundlaget for vores behandling af Oplysningerne er de vilkår og betingelser, som er beskrevet i denne privatlivspolitik. Vi behandler således Oplysningerne, hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en aftale, som din virksomhed har indgået med eSmiley, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, som du beder os om at udføre forud for indgåelsen af sådan aftale. Vores behandling af Oplysninger kan endvidere ske, hvis den er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse i at behandle oplysninger til f.eks. direkte elektronisk markedsføring af vores IT-løsninger med tilhørende moduler, produkter og services, herunder elektroniske nyhedsbreve. Endelig kan vi behandle Oplysningerne i henhold til samtykke fra dig til et eller flere specifikke formål.

4. Hvordan opbevarer eSmiley dine oplysninger?

4.1. Vi passer godt på de Oplysninger, du afgiver om dig selv. Fra det øjeblik vi har modtaget Oplysninger, kan du således have tillid til, at vi behandler dem med den fortrolighed og sikkerhed, som lovgivningen kræver.

4.2. eSmiley opbevarer de Oplysninger, som du har givet til os, så længe de har relevans i forhold til de formål, som vi har angivet ovenfor. Det betyder, at vi opbevarer dine Oplysninger, så længe der består et aftaleforhold mellem din virksomhed og os.

4.3. Vi har pligt til at sikre, at dine Oplysninger er korrekte og opdaterede. Da vores behandling af Oplysningerne også er afhængig af dette, beder vi dig om at oplyse os om relevante ændringer i dine Oplysninger. Du kan meddele os dine ændringer på salg@esmiley.dk.

4.4. Såfremt aftaleforholdet mellem din virksomhed og eSmiley ophører, opbevarer vi dine Oplysninger til brug for følgende formål:

4.4.1. Opfølgende markedsføring af vores IT-løsninger med tilhørende moduler, produkter og services i en periode på 5 år. Du kan dog til enhver tid frabede dig henvendelser fra os samt anmode os om at slette Oplysningerne.

4.4.2. Fremsendelse af nyt kursusbevis, hvis kursusbevis er mistet, i en periode på 24 måneder fra udstedelse af kursusbeviset.

4.4.3. Opbevaring af dokumentation i henhold til gældende myndighedskrav. I givet fald opbevarer vi alene Oplysningerne, så længe som det er påkrævet i henhold til de pågældende myndighedskrav.

4.4.4. Vi opbevarer endvidere Oplysninger i anonymiseret form til brug for statistik vedrørende vores IT-løsninger med tilhørende moduler, produkter og services.

4.5. Vi krypterer ikke de Oplysninger, vi opbevarer, men vi passer godt på dine Oplysninger gennem adgangskontrol og passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der løbende kontrolleres og ajourføres.

4.6. Vi sørger endvidere for, at dine Oplysninger opbevares på en måde, så kun relevante medarbejdere med et arbejdsmæssigt behov har adgang til dine Oplysninger. Se også under pkt. 5 om samarbejdspartnere nedenfor.

4.7. Vi vil tage alle rimelige og nødvendige skridt for at sikre, at Oplysningerne behandles på en sikker måde og i overensstemmelse med denne persondatapolitik. Desværre er overførsel af Oplysninger via internettet ikke fuldstændig sikker. Selvom vi gør vores bedste for at beskytte dine Oplysninger, kan vi derfor ikke garantere sikkerheden af de Oplysninger, du afgiver online, før de pågældende Oplysninger er modtaget af os. Vi opfylder alle relevante krav til sikkerhed og sikkerhedsprocesser med henblik på at forhindre uautoriseret adgang, men du sender dine Oplysninger til os på eget ansvar.

5. Samarbejdspartnere

5.1. eSmiley benytter forskellige samarbejdspartnere, som leverer services til eSmiley. I den forbindelse optræder vores samarbejdspartnere som databehandler, dvs. at de behandler oplysningerne på vores vegne og i overensstemmelse med skriftlig instruks om, hvorledes og hvordan de må behandler oplysningerne.

5.2. Vi benytter f.eks. IT-leverandører i forbindelse med almindelig drift og vedligeholdelse af vores hjemmeside, hosting af vores IT-løsninger og kundedatabaser samt i forbindelse med kundesupport. Dine Oplysninger kan i den forbindelse blive overført til lande uden for EU/EØS (et “Tredjeland”). Der kan alene ske overførsel af din Oplysninger til et Tredjeland, såfremt EU Kommissionen har fastslået, at det Tredjeland har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i henhold til gældende EU persondataret. Oplysningerne kan også behandles af medarbejdere uden for Danmark, som arbejder for os eller en af vores databehandlere.

5.3. Vores databehandlere kan ikke benytte Oplysningerne til andet formål end levering af services til eSmiley i henhold til vores skriftlige instruks.

5.4. Vi benytter følgende databehandlere:

NamePurposeLink
Amazon AWSHosting Serviceshttps://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/
https://aws.amazon.com/security/

Behandling af de persondata, der er omfattet af en aftale, finder sted inden for EU.

6. Dine rettigheder

6.1. Som registreret kunde/bruger har du ifølge gældende persondatalovgivning ret til at anmode os om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine Oplysninger. Du har endvidere ret til begrænsning af behandling af dine Oplysninger og til at gøre indsigelse mod behandling af Oplysningerne.

6.2. I givet fald kan du kontakte os på support@esmiley.dk.

7. Klage til Datatilsynet

7.1. Du har mulighed for at klage over behandlingen af dine Oplysninger. Klagen skal indgives til Datatilsynet: www.datatilsynet.dk

8. Cookies

8.1. Hvad er cookies?

8.1.1. Cookies er en simpel tekstfil, som hjemmesidens server lægger på din computer, tablet eller smartphone.

8.2. Hvorfor anvender man cookies?

8.2.1. Hjælper med at holde styr på, hvor brugerne bevæger sig hen på websitet.

8.2.2. Giver brugeren mulighed for at starte hvor de slap, da de sidst besøgte websitet.

8.2.3. Husker dine loginoplysninger for dig.

8.2.4. Husker brugerens præferencer.

8.2.5. Markedsføring over for brugere efter besøg på websitet.

8.2.6. Optimering af websitets brugervenlighed.

8.2.7. Cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Cookies kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

8.3. Vores brug af cookies:

8.3.1. eSmiley bruger cookies for at forbedre og tilpasse din oplevelse, så den passer til dig. Ligeledes bruger vi oplysningerne til analyser og målinger omkring besøgende på vores hjemmeside og andre medier.

8.4. Hvor lang tid opbevares cookies?

8.4.1. Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

8.5. Sådan sletter eller blokerer du cookies

8.5.1. http://minecookies.org/cookiehandtering

8.5.2. Hvis du sletter eller blokerer cookies, skal du være opmærksom på, at det kan påvirke din brug af vores website og dens funktionalitet.

8.6. Har du spørgsmål?

8.6.1. Har du spørgsmål om cookies og behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på support@esmiley.dk