Guide til god buffethygiejne - corona-opdateret

Af Supportafdelingen, eSmiley / /

Fra mandag d. 18. maj kan du igen servere buffet til dine gæster. Når du åbner din buffet, skal du overordnet sørge for:

 - at dine gæster går til buffeten med rene hænder

- at indrette din buffet, så det er muligt for dine gæster at holde afstand på 1 meter

 - et rent miljø omkring buffet (fokus på kontaktflader - altså de steder som mange mennesker rører ved)

Myndighederne skrev sådan om buffeter i deres retningslinjer for genåbningen fra i går d. 14. maj:

"Ved buffetservering skal der være særligt fokus på kontaktflader, herunder om der med fordel kan anvendes personlige redskaber, engangsredskaber eller portionsskåle ved selvservering. Buffet bør ligeledes indrettes, så det er muligt at holde afstand. Det kan fx ske ved, at en buffet kun tilbydes til ét selskab eller ved at buffeten indrettes, så der kan holdes mindst 1 meters afstand mellem gæster."

Du kan læse alle retningslinjerne for genåbningen her

Samtidigt gælder "de gode gamle" buffetregler selvfølgelig stadig væk. Dem bringer vi her - nu opdateret med de nye råd:

eSmileys opdaterede guide til god buffethygiejne

1. Dine gæster SKAL have rene hænder inden de går til buffet

God håndhygiejne er ikke nyt, men sørg for at guide dine gæster forbi en håndvask eller en desinfektion-stander. Vi anbefaler, at der er en vært/værtinde ved buffeten, der hjælper gæsterne på rette vej.


2. Gæster skal holde 1 meters afstand til hinanden

Indret buffet, så afstandskravet er muligt at opretholde eller sørg for, at det kun er et selskab ad gangen, der går til buffeten.


3. Anret, om muligt, maden i portionsskåle

Portionsanretning giver færre kontaktpunkter end fadservering.


4. Hold alle kontaktflader rene

Udskift fx. tagtøj og tænger jævnligt og sørg for at holde håndtag, låg mv. rene. Du kan evt. overveje at udlevere personligt tag-tøj, hvis det giver mening i den konkrete situation.


5. Overvåg buffeten

Hav procedurer for, hvordan du overvåger buffeten og sæt ind ved dårlig hygiejne. Vi anbefaler, at der er en vært/værtinde ved buffeten,

6. Kuvertbrød eller brød i skriver fremfor skær selv-brød

Kuvertbrød eller skiver giver færre kontaktpunkter end skær selv-brød. Hvis du serverer skær selv-brød, så sørg for et stramt rent klæde om brødet, så gæsten ikke rører ved brødet, når der skæres. Udskift gerne klædet med jævne mellemrum.

7. Brug evt engangshandsker

Hvis der fx er ting, der skal tages med hænderne fx frugtfad med hele stykker frugt.
OBS: Brug af handsker kan ikke erstatte god håndhygiejne.

8. Hvis du serverer i fade så sørg for lange tænger eller skeer i fade eller placeret i krukker ved fadet

Korte tænger og skeer risikerer at falde ned i fadet. Udskift gerne tagtøjet jævnligt.

9. Lad personale fjerne fade med rester og sætte nye fade ind

Undgå at blande rester fra buffet sammen med ny mad.

10. Hold styr på tiden

Letfordærvelige fødevarer må højst op­bevares 3 timer på buffeten. Noter hvornår du anbringer retterne på buffeten.

Ophæng kunderettet kommunikation 

buffetplakatbillede-1

Downlad plakat her