Madspild

Scandlines sejler på den grønne bølge – nu skal madspildet halveres!

Af Nicoline Dyhr

Både til lands og til vands er færgegiganten Scandlines kurs stålsat: de vil ride på den bæredygtige bølge og tage ansvar for at minimere spild af jordens ressourcer.

Det er dog ikke altid en nem kurs at holde.

Dels har virksomheder i transportsektoren ry for at være store CO2- syndere, dels er vilkårene på vandet, at køkkenpersonalet aldrig kender antallet af spisende gæster, når de stævner fra havn, før de lægger til kaj igen.

Disse udfordringer vil Scandlines ikke bukke under for.

I stedet har Scandlines gjort det til sit mål at bevise, at færgesejlads kan gøres grønt.

Grøn udenpå og indeni

Umiddelbart forbindes færgegiganter ikke med grønt fremskridt, da de fleste ikke kan forestille sig, hvordan brændstofkrævende færgeoverfarter kan være andet end en modspiller til en grønnere planet.

Den opfattelse vil Scandlines gerne gøre op med og derfor omlagde virksomheden mellem 2013 til 2016 alle passagerfærger til hybridfærger. En omfattende beslutning, der illustrerer, hvor meget færgerederiet er villig til at gøre for at reducere sit aftryk på planeten mest muligt.

Og arbejdet er først lige begyndt. – Det ultimative mål er nemlig, at hele virksomheden både skal være grøn udenpå og indeni,  fortæller Stine Brændeskov, Commercial Manager Food & Beverage Concepts hos Scandlines.

Faglig stolthed og FN’s verdensmål: 

Efter omlægningen af færgedriften blev næste fokusområde madspild. Et fokusområde der går godt i spænd med den faglige stolthed internt i organisationen og som samtidigt støtter op om FN’s 17 verdensmål.

Stine Brændeskov fortæller, at det giver en stor faglig stolthed ikke at producere mad til skraldespanden, og hun peger på den enorme motivationsfaktor det er for kokkene, at den lækre mad de fremstiller bliver til måltider, der spises fremfor at ende som madspild i skraldespanden.

Samtidigt støtter Scandlines op om FN’s 17 verdensmål og arbejder målrettet med at leve op til dem. Især mål 12, der går ud på at nedbringe ressourcespild, ser Scandlines en stor mulighed for at indfri i sine køkkener og kantiner. 

Scandlines registrerer madspild digitalt

Så langt så godt. Men hvordan bringer man ambitionen om mindre madspild ud i livet, og hvordan gribes projektet an i praksis? 

Hvis man vil reducere madspild, må man vide, hvor meget madspild man har. Derfor blev de første eSmiley FoodWaste vægte installeret i rederiets kantiner på land og til vands i 2019. 

Først blev køkkenpersonalet indviet i det nye fokus på madspild og herefter sat ind i, hvordan FoodWaste systemet benyttes.

– FoodWaste er et utrolig nemt system, siger Stine Brændeskov og tilføjer grinende -man kan næsten ikke gøre det forkert. 

Derfor gik der heller ikke lang tid, før personalet var klar til at benytte FoodWaste-vægtene i hverdagen, men da kokkene skulle i gang fik de en uventet besked: de næste to uger skal I måle madspild, men ellers gøre præcis som I plejer. Det lyder jo underligt, når målet som bekendt er forandring, men ideen bag er, at køkkenerne først skal vide, hvor mange kilo mad, der rent faktisk ender i affaldspanden, før de kan begynde at reducere madspild.

– Allerede efter en uge viste det sig, at alene det nye fokus på madspild gjorde, at køkkenerne fik reduceret spildet markant, og efter de to uger blev der iværksat handleplaner, og så gik det for alvor stærkt, fortæller Stine Brændeskov. 

Portionsanrettet buffet og mad på bestilling nedbragte madspildet

På kantinernes buffeter er der også sket ændringer for at komme madspildet til livs.

-Det er næsten en kunstform at få en buffet til at se indbydende og spændende ud, fra åben til 15 minutter i luk, fortæller Stine Brændeskov, der har oplevet, hvordan store mængder mad ikke blev spist fra buffeten og derfor endte som madspild. Derfor har de i Scandlines set på buffetens opstilling og omlagt store dele til portionsanretninger, som har resulteret i mindre madspild. 

Hos Scandlines Fastfood koncept ombord, FoodXpress, er der også sket forandringer. Tidligere oplevede personalet et stort spild, da de ikke fik solgt al den mad, de forberedte til hver overfart. Nu er de gået over til i langt højere grad at producere på bestilling fra kunderne, og overproduktionen er faldet drastisk. Fælles for både kantinerne og FoodXpress er, at de har nedbragt deres overproduktion med næsten 50%, hvilket harmonerer godt med FN’s mål 12.3 om en halvering af madspild inden 2030.

Og Scandlines er langt fra færdige med den grønne omstilling.

Bæredygtig omstilling er et fælles projekt

Bæredygtig omstilling er en lang vedvarende forandring, hvor der hele tiden er nye og flere gevinster at hente. Sådan ser de også på det hos Scandlines.

For Scandlines er det vigtigt, at det at være en del af den bæredygtige fremtid er et fælles projekt som alle medarbejdere i organisationen bidrager til og det sker kun ved, at den enkelte medarbejder virkelig forstår, hvorfor der skal tages ansvar for vores ressourcer.

Her er reduktion af madspild et rigtig godt indsatsområde, og med måling af madspild bliver det meget konkret, både hvad problemets omfang er, men jo også hvilke store reduktionspotentialer der er.

Alle kollegaer er vigtige i kampen mod ressourcespild, da alle er eksperter på eget område. Om det er produktionsplanlægning eller kommunikation overfor vores gæster – det hele er vigtigt.

Madspild efter corona

Coronapandemien med lukkede landegrænser har resulteret i markant færre rejsende på hver overfart, hvilket også har givet færre spisende kunder i færgernes cafeterier.

Derfor er Stine Brændeskov spændt på, hvilken effekt det øgede kundeantal vil have på Scandlines’ arbejde med madspild, når Coronakrisen har lagt sig, og verden åbner op.

Besætningen har dog valgt at få det bedste ud af situationen, og i stedet for at gå i stå i forhold til den store indsats mod madspild, har medarbejderne brugt den ekstra tid, Coronanedlukningerne har givet dem, til at arbejde med FoodWaste-systemet og madspildsindsatsen, så de er solidt rustet til, når gæsterne igen går ombord. 

Stine Brændeskov er optimistisk omkring Scandlines’ videre arbejde med madspild og ser frem til at se endnu større forandringer på den anden side af Coronapandemien.

Vil du også nedbringe madspild?

Bliv inspireret til at implementere lignende initiativer i din virksomhed. Vores digitale egenkontrol løsning kan støtte din indsats. Besøg vores forskellige sider for mere information.